Sydämen Sävel Terapia

Kulje kohti sisäistä vapautta | tavoittele onnellisempaa elämää | uskalla taas unelmoida

Rinnallakulkijana elämässäsi

Sydämen Sävel Terapia

Aitoa kohtaamista. Välittämistä.

Lähellä sinua

Jokainen ihminen ja jokainen elämä on ainutlaatuinen.
Sinä olet elämäsi paras asiantuntija.

Jokainen meistä toivoo itselleen onnellista elämää. Välillä vaikeat elämänkokemukset voivat kuitenkin kuormittaa ja aiheuttaa psyykkistä kärsimystä ja stressiä. Ihmiset voivat oirehtia mm. monenlaisin mieliala-, masennus-, ahdistuneisuus-, unihäiriö-, paniikki- tai pakko-oirein. Hankalissa tilanteissa jokainen pyrkii luovimaan eteenpäin mahdollisimman vähin karikoin. Toisinaan ajatuksemme ja toimintatapamme voivat kuitenkin ylläpitää ongelmiamme.

Terapiakoulutukseni viitekehys on kognitiivis-analyyttinen (KAT) psykoterapia, josta minulla on ylemmän erityistason (YET) pätevyys. KAT -näkökulmassa tarkastellaan ihmisen toistuvia tapoja ajatella ja asettua vastavuoroiseen vuorovaikutukseen niin itsensä kuin muiden ihmisten kanssa. Työskentelyssä voidaan käyttää myös erilaisia luovia menetelmiä toivomustesi mukaan. Moni on saanut apua vaikeuksiinsa ja on jatkanut elämäänsä keventynein mielin.

Palvelut

Palvelut

Aikuisille

Yhdessä kohti muutosta

Aikuisten psykoterapiat

Psykoterapiassa tarkastellaan tasavertaisessa yhteistyösuhteessa sellaisia tunnekokemuksia, ajattelu- ja toimintatapoja, jotka voivat ylläpitää psyykkistä kärsimystä. Yhteisesti mietittyjen tavoitteiden pohjalta kuljemme yhdessä kohti muutosta.

Terapiassa on mahdollista hyödyntää kognitiivis-analyyttisen psykoterapian hahmotustavan rinnalla musiikkiterapian tai taideterapian menetelmiä yksilöllisten toiveiden mukaan.

Kela voi korvata nuorten ja aikuisten  kuntoutus­psykoterapiaa.

Teen myös vakuutusyhtiöiden kustantamia lyhytterapioita sekä lyhytterapiaa etäyhteydellä.

Lapsille

Tasapainoisen kehityksen tueksi

Lasten psykoterapiat

Monipuolisten musiikkipsykoterapian menetelmien, luovuuden ja leikin avulla psyykkisistä tai neuropsykiatrisista pulmista kärsivien lasten on luontevaa tarkastella omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintatapojaan. Luotettavan aikuisen kanssa voidaan turvallisesti tukea persoonallisuuden kehittymistä ja rakentaa tervettä itsetuntoa.

Lapset tulevat hoitoon maksusitoumuksilla julkisen terveydenhuollon, kuten esimerkiksi perheneuvoloiden kautta, jolloin hoito on lääkärin määräämää kuntoutusta.

Parisuhteelle

Solmut auki parisuhteessa

Parisuhde­neuvonta

Kun omat voimavarat eivät enää riitä parisuhdekriisien selvittämiseen, puolueettoman ulkopuolisen ammattilaisen tarjoamat näkökulmat voivat auttaa.

Uudenlainen ymmärrys vaikeuksien syntyyn vaikuttaneista tekijöistä ja molempien osapuolien osuudesta voi kääntää suunnan kohti parempaa yhteisymmärrystä ja läheisyyttä. Saatte tukea käytännönläheisellä tavalla konkreettisiin, juuri teille hankaliin tilanteisiin sekä vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Vuoro­vaikutukseen

Parempaa kommunikointia

Vuorovaikutus­koulutukset

Miten toimia työyhteisön ristiriitatilanteissa tai hankalan asiakkaan kanssa? Miten saada rohkeutta ottaa puheeksi hankalia asioita tai pitää tarpeellisia rajoja?

Työyhteisön yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä, käytännön harjoituksia sisältäviä vuorovaikutuskoulutuksia esimiehille ja asiakaspalvelussa työskenteleville.

Kysy lisää, ja kerro tarpeistasi!

Ryhmille

Vertaistuen voimaa arkeesi

Taideterapeuttiset ryhmät

Monipuolisten luovien menetelmien avulla ryhmissä on luontevaa käsitellä niin elämän iloja kuin vaikeitakin asioita.

Pitkäaikaisella kokemuksella vertaistukiryhmien ohjausta sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja yhdistyksille.

Kysy lisää, ja kerro tarpeistasi!

Sydämen Sävel Terapia

Rinnallakulkijana elämässäsi

Niina Niemeläinen

Psykoterapeutti, kognitiivis-analyyttinen suuntaus (Valvira, Kela)
Musiikkiterapeutti, sosionomi (AMK)
Solmuja parisuhteessa ® parisuhdeneuvoja

Ota yhteyttä

Ole yhteydessä sähköpostitse, soittamalla, tekstiviestillä tai alla olevalla palautelomakkeella.

Sähköposti

Puhelin

Puh: 045 3445910

Osoite

Penttilänkatu 35 B LT2
80220 JOENSUU

Ota yhteyttä / Anna palautetta

Lisätietoa

Asiakastapaamisten aikana ei ole mahdollista vastata puhelimeen. Varmimmin saat yhteyden jättämällä yhteystietosi oheisella lomakkeella, sähköpostitse tai tekstiviestinä.


Aukioloajat

  • Ma - Pe: 8 - 17